Pro možné nákupy za velkoobchodní ceny a shlédnutí celého prodejního zboží ARGUS se registrujte ZDE.
Máte zájem o obchodní spolupráci a stát se našim partnerem? Naši obchodní zástupci jsou Vám plně k dispozici. Konktaky naleznete ZDE.

Všeobecní smluvní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

ARGUS s r.o.
se sídlem Křižíkova  2987/70b, Brno 61200, IČO: 25274279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně,  oddíl C, vložka 47842 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístněného na internetové adrese www.argus.cz

IČO: 25274279

kontaktní email: eshop@argus-cz.cz
kontaktní telefon: +420 545 223 591

(dále jen „prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese 
www.argus.cz (dále jen „webová stránka“).
3. Zákazníkem internetového obchodu prodávajícího může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a použije pro svou identifikaci přidělené IČ (dále jen „kupující“).
4. Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, tj. na dálku, kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
5. Prodávající je podnikatelem, který přímo prodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Neprovozuje na své stránce eshopu zprostředkovaný prodej od jiného podnikatele.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Právní vztah se řídí obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

II. Kupní smlouva

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky kupujícího, kterou prodávající odešle na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
2. Prodávající má právo objednávku neakceptovat a kupní smlouvu neuzavřít v případě, že zboží není na skladě a již nemá možnost jej zajistit, neboť se např. nevyrábí nebo nedodává anebo pokud jeho dodavatel výrazným způsobem změnil cenu dodávaného zboží. V případě, že kupní smlouva již byla uzavřena a prodávající zjistí skutečnosti vedoucí k nemožnosti plnění z jeho strany, má právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující má právo na vrácení již uhrazené kupní ceny.

3. Prodávající má právo stanovit minimální hodnotu objednávky za zboží, která činí na argus.cz sumu 130,- CZK (bez DPH) vzhledem na ceny zboží prodávajcího.
4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu oprávněn zkontrolovat a upravit své osobní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka se odešle prodávajícímu, klikne-li kupující v internetovém obchodě na tlačítko „Odeslat objednávku“.
5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 

III. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
3. 
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít:

- vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@argus-cz.cz, nebo prostřednictvím online formuláře odstoupení od smlouvy, v tomto případě prodávajcí potvrdí kupujícímu v textové podobě jeho přijetí, a to bez zbytečného odkladu.

- telefoní linku eshopu +420 703 146 300 a informovat prodávajícího o zrušení objendávky telefonicky
- SMS zprávu o zrušení objednávky na telefon eshopu +420 703 146 300

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
5. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží.
6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy nepřevzetím zaplaceného zboží od kurýra, prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu pouze v hodnotě zboží.
9. Shora uvedené právo na odstoupení od smlouvy neslouží kupujícímu jako možnost bezplatného zapůjčení a použití zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí kupující prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
10. V souladu s ustanovením § 1833 OZ odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

11. Dle ust. § 1837 OZ kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

12. Při vyhledávaní zboží na stránce je toto vyhledáváno na základě fulltextového řazení. Zboží v jednotlivých kategoriích je nastaveno od nejnovějšího, avšak zákazník si může zboží na eshopu v jednotlivých kategoriích seřadit dle možnosti takto: nejnovější, nejprodávanější, nejlevnější a nejdražší.

IV. Ceny a platební podmínky

1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, uvedených níže:
DOPRAVA V RÁMCI ČR

PPL– doručení do druhého až třetího pracovního dne. Podrobnější informace o dopravě najdete na eshopu v části doprava a doručení.
Sledování zásilek – v den expedice automaticky odesíláme e-mail s číslem balíku. Na internetové stránce prodejce je odkaz v části doručení na službu sledování zásilky.

 

CENY DORPAVY V RÁMCI ČR
PPL home - doručení na adresu  99,- Kč

PPL parcel shop nebo PPL parcel box 75,- Kč
Při nákupu nad 1500 Kč je doprava ZDARMA pro B2C zákazníky a je účtován pouze příplatek za dobírku. Doprava pro obchodní partnery - B2B zákazníky - je zdarma při nákupu nad 3.000,- Kč bez DPH a účtován je pouze příplatek za dobírku.

MOŽNOSTI PLATBY ZA ZBOŽÍ
Dobírka + 25,- Kč u jakéhokoliv druhu tovaru
online platební kartou – platební brána GOPAY
online platba bankovním převodem
bankovní převod – zboží expedujeme po připsání platby na náš účet

2. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu zboží níže uvedenými způsoby:
a) platba předem bankovním převodem
b) platba přes internetové rozhraní (Internetbanking)
c) platba kartou prostřednictvím internetového portálu (platební karta Visa, Maestro, Mastercrd a další)
d) na dobírku
Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

3. Prodávající má právo vyžadovat platbu za objednávku nižší než 260,- CZK převodem na účet nebo prostřednictvím platební brány.  Informace o platbě převodem obdrží kupující emailem z eshopu.

 

V. Dodací podmínky

1. Zasílání přepravní službou v rámci ČR:
a) Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou
b) Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. S konkrétní výší nákladů na doručení objednaného zboží bude kupující vždy seznámen při tvorbě objednávky, tj. před jejím odesláním prodávajícímu.
c) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu 
eshop@argus-cz.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prostřednictvým online kontaktního formuláře nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
2. Osobní odběr – není možný. Pokud je tento požadován, může býti udělena výjimka, avšak doručení do kanceláře na Křizíkové ulici v Brně je někdy i 2 týdny od uskutečnění objednávky.


 

VI. Odpovědnost za jakost zboží a práva z vadného plnění

1. Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad - faktura.
2. Reklamační řád je k dispozici v příloze těchto obchodních podmínek a na e-shopu online reklamační řád. 


VIII. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby /Ochrana osobních údajů online/

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU č. 2016/679 ( GDPR- General Data Protection Regulation).
  2. Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytným předpokladem pro tyto účely:
  a) plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);
  b) plnění zákonných povinností prodávajícího – prodávající je účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchovává objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat osobní údaje kupujícího (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);
  3. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje vyplněním objednávky. Kupující tam poskytuje uvedené osobní údaje dobrovolně, pravdivě a přesně. Kupující má právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění. Kupující se zavazuje své osobní údaje aktualizovat, popř. opravovat, pokud dojde k jejich změně.
  4. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
  5. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému prodávajícího se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Osobní údaje kupujícího nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců a případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů. V každém případě prodávající zajistí jejich zabezpečení a ochranu.
  6. Kupující má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, mimo jiné pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  7. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů má kupující právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

X. Pro nákupy v B2B zóně platí jiná pravidla než pro B2C zákazníky:
*
zboží do košíku je automaticky vkládáno po baleních
*
doprava je možná pouze prostřednictvím PPL služby kurýra (nikoliv Parcelshopy)
*
poplatek za přepravní služby je 99,- Kč, při objednávce nad 3000,- Kč bez DPH je doprava zdarma
*
platba za zboží - předem bankovním převodem; platba prostřednictvím platební brány GoPay; platba dobírkou
* poplatek za dobírku je +25,- Kč

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a právní vztah se řídí právem ČR i v případě, že právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek.
4. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (
http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou pro platné jako nákupy v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím.

 

Účinnost obchodních podmínek od 15.02.2023.

Předvolby cookies

 • Vaše soukromí
 • Nezbytné cookies
 • Výkonnostní cookies
 • Funkční cookies
 • Marketingové cookies
 • Uživatelská data
 • Personalizovaná reklama